A. Bursa - „Sobota”

„Nauka chodzenia” – A. Bursa

Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego.

Dżuma Alberta Camus'a jako powieść egzystencjalna.

Dżuma Alberta Camus'a jako powieść parabola.

„Do Pani” Stanisław Grochowiak.

Eksterminacja Żydów widziana oczami Marka Edelmana. Legenda a prawda historyczna na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.

Ernest Bryll - „Lekcja polskiego”

Groteskowość i absurd świata przedstawionego w Tangu Sławomira Mrożka.

II Wojna Światowa

Jan Twardowski. „Śpieszmy się kochać ludzi” („tak szybko odchodzą”)

Jan Twardowski - „Oda do rozpaczy”

Jan Twardowski - „Mrówko, ważko, biedronko”

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los"?

Katastrofizm historiozoficzny i generacyjny w twórczości dwudziestoletnich poetów Warszawy.

Kryzys wartości współczesnego świata zapisany w poezji i dramacie Tadeusza Różewicza.

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego.

Literatura polska w latach drugiej wojny światowej.

Literatura współczesna wyrazem problemów, niepokojów i dążeń.

Moralny niepokój w poezji Czesława Miłosza.

„Mironczarnia” Miron Białoszewski

„Karuzela z madonnami” Miron Białoszewski

„Płonąca żyrafa”

Podobieństwa i różnice w ujęciu rzeczywistości obozowej w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.

Polski wrzesień w poezji. Jaką rolę pełni dobry utwór w życiu narodu przerażonego wojną?

Powieść George'a Orwella Rok 1984 jako antyutopia.

Proces formowania się nowego ustroju. Czy Popiół i diament to powieść polityczna?

Proces umierania miasta w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Propozycje moralne w ujęciu Josepha Conrada i Alberta Camusa

Przesłanie poetyckie Czesława Miłosza.

W kręgu poezji lingwistycznej Mirona Białoszewskiego.

Wisława Szymborska - polska noblistka.

„Rehabilitacja” W. Szymborska

„Nagrobek” Wisława Szymborska.

„Kot w pustym mieszkaniu” Wisława Szymborska.

„Cebula” Wisława Szymborska.

„Szare eminencje zachwytu” Miron Białoszewski

Wojna i okupacja w utworach poetów starszego pokolenia (A. Słonimski: Alarm, W. Broniewski: Żołnierz polski, Ballady i romanse, K.I. Gałczyński Pieśń o żołnierzach z Westerplatte, L. Staff: Pierwsza przechadzka).

Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego jako powieść psychologiczna.

Zbrodnie hitlerowskie w świetle Medalionów Zofii Nałkowskiej.

Zagajewski Adam - „Jechać do Lwowa”  (wiersz o emigracji).

Z. Herbert  „Powrót prokonsula”

Z. Herbert „O Troi”

"Apollo i Marsjasz".

Z. Herbert „Pieśń o bębnie”

Z. Herbert „Raport z oblężonego miasta”

Z. Herbert „Przesłanie Pana Cogito”