Ryszard Kapuściński (ur. w 1932 r.)

Życiorys i twórczość:

Reporter, publicysta. Ukończył studia historyczne na UW. Rozpoczynał pracę dziennikarską jako
autor reportaży krajowych, publikowanych w "Sztandarze Młodych", a następnie pisywał
korespondencje zagraniczne jako wysłannik PAP. Od kilku lat współpracuje z "Gazetą
Wyborczą", na łamach której od 1998 r. ukazują się odcinki jego najnowszej powieści o Afryce
"Heban".

Jest autorem znakomitych książek, a także reportaży telewizyjnych z krajów Trzeciego Świata.
Kapuściński odważnie, ale i z dużym wyczuciem podejmuje trudną tematykę życia codziennego
mieszkańców Afryki i Azji, ale przede wszystkim kulis przewrotów politycznych, jakie mają
miejsce w krajach najuboższych. Obok czysto reporterskiego, drobiazgowo wnikliwego spojrzenia
na rzeczywistość Kapuściński stara się patrzeć również globalnie: zwraca się ku zjawiskom
powszechnym, a przy tym wymykającym się jakiejkolwiek analizie, jak głód, migracje ludności
czy wpływ środków masowego przekazu na życie społeczeństw. Taką tematykę podejmują jego
ostatnio wydane książki - trzy części "Lapidarium", w których obok zapisków
reportersko-autobiograficznych znalazły się i próby ujęcia rzeczywistości na świecie u progu XXI
wieku.

Żywiołem Kapuścińskiego jest reportaż. Do tej pory opublikował: "Czarne gwiazdy" (1963),
"Gdyby cała Afryka" (1969), "Chrystus z karabinem na ramieniu" (1975), "Wojna futbolowa"
(1978), "Cesarz" (1978), "Szachinszach" (1982), "Imperium" (1993). Ta ostatnia pozycja
podejmuje tematykę upadku imperium radzieckiego w 1989 r.

Książki-reportaże Ryszarda Kapuścińskiego odniosły sukces międzynarodowy. "Cesarza",
książkę o upadku reżimu cesarza Etiopii Hajle Sellasje, przetłumaczono na prawie wszystkie
języki europejskie.